Úvod Vykurovanie Palivá Svietidlá Solárny napájací systém Ekologické vozítka Kontakt E-shop
#top AUXILIO

Princíp infračerveného vykurovania

Infračervené panely produkujú práve tú oblasť infračerveného žiarenia, ktorá vyvoláva príjemnú tepelnú pohodu a neobsahuje „škodlivé druhy žiarenia“!

INFRA VYKUROVANIE je sálavé vykurovanie, t.j. prenos energie zo zdroja tepla do vykurovaného priestoru je taký, že od zdroja sa ohrievajú najprv okolité predmety (aj ľudia) a stavebné konštrukcie a až následne sa od nich ohrieva vzduch.

Pre porovnanie – klasické teplovodné vykurovanie je konvekčné vykurovanie, pri ktorom sa od vykurovacieho telesa ohrieva najskôr vzduch a až následne od neho okolité predmety (aj ľudia) a stavebné konštrukcie. Pritom vzduch vo vykurovanej miestnosti má vždy tendenciu rozvrstviť sa vo zvislom smere podľa teploty – dole je najchladnejší a hore najteplejší.


Rozloženie teplôt v miestnosti – porovnanie:

Ako to funguje

INFRA VYKUROVANIE

KLASICKÉ VYKUROVANIE

Prúdenie „tepla“ od vykurovacieho telesa v miestnosti – porovnanie:

1. KLASICKÉ VYKUROVANIE

1a) pohľad zboku

1a) pohľad zboku

2. INFRA VYKUROVANIE

2a) infra-panel na stene

2b) infra-panel na strope

Pri klasickom vykurovaní sa vykurovacie teleso (VT) umiestňuje pod okno hlavne z dôvodu lepšieho prúdenia ohriateho vzduchu od neho smerom do miestnosti, zároveň tým však nezanedbateľná časť tepla prechádza aj stavebnými konštrukciami do vonkajšieho prostredia – za VT cez obvodovú stenu a ponad VT cez okno – viď obr. 1a).

Pozn.: Je potrebné poznamenať, že každé správne okno by malo zabezpečovať určité „mikrovetranie“ pre minimálnu výmenu vzduchu v miestnosti (súvisí to aj s vlhkosťou v miestnosti, atď.), takže tepelným stratám cez túto stavebnú konštrukciu nezabránime celkom. Väčšia časť ohriateho vzduchu prúdi do miestnosti podľa obr. 1b) a keď odovzdá teplo, klesá ochladený k podlahe a je znovu ohrievaný od VT.


Pri infračervenom vykurovaní sa vykurovacie teleso (VT) môže umiestniť kdekoľvek podľa potreby na strop – obr. 2b) alebo na steny – obr.2a), pričom sa minimalizujú straty cez obvodové konštrukcie miestnosti. No a prenos tepla z VT do vykurovaného priestoru je taký, že od zdroja sa ohrievajú najprv okolité predmety (aj ľudia) a stavebné konštrukcie a až následne od nich sa ohrieva vzduch, čo predstavuje ďalšie úspory a výhody oproti klasickému vykurovaniu.

Pozn.: Samozrejme všeobecne platí, že každá stavebná konštrukcia má svoje tepelné vlastnosti, ktorými sú dané jej konštantné tepelné straty – nech sa použije akýkoľvek typ vykurovania.

Infračervené sálavé panely

Infrapanely OZIRIS

Prečo práve OZIRIS

Technické údaje

Ako to funguje?

Princíp kúrenia

Výhody

Produkty

Galéria

Cenník

E-mail:
auxilio@auxilio.sk

AUXILIO s.r.o.
Rybničná 40
831 06 Bratislava

Telefón:
0948 002 477

Copyright © 2016 auxilio.sk. Všetky práva vyhradené.